ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

คลังข้อมูลข่าวย้อนหลัง

เปิดกรมธรรม์ประกันภัย : E-Claim

อำนวยความสะดวกกับประชาชน ในการขอรับค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย ยกระดับมาตรฐานการให้บริการต่อประชาชน

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สมาคมประกันวินาศภัย และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ร่วมเปิดตัวโครงการ ระบบสินไหมทดแทนอัตโนมัติ (E-Claim System) ซึ่งใช้ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.ที่ผ่านมา

ระบบนี้ให้โรงพยาบาลที่รักษาผู้ประสบภัยจากรถ สามารถวางบิลเบิกค่ารักษาพยาบาลผ่านระบบ E-claim โดยที่ผู้ประสบภัยจากรถไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก จะได้รับความคุ้มครองตามที่จ่ายจริงในวงเงินไม่เกิน 15,000 บาท โดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความถูกผิด และให้ขยายวงเงินการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท

วัตถุประสงค์หลักในการจัดทำโครงการระบบ E-Claim เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในการขอรับค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย รวมถึงกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย อีกทั้งยังเป็นการยกระดับมาตรฐานการให้บริการต่อประชาชนของโรงพยาบาล สถานพยาบาล บริษัทประกันภัย และกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยให้ก้าวสู่ระดับสากลมากขึ้น

เนื่องจากการจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยทั่วไป ประชาชนต้องมีการยื่นขอรับค่าสินไหมทดแทนด้วยตนเองจากบริษัทประกันภัย หรือมอบอำนาจให้โรงพยาบาล สถานพยาบาล เป็นผู้ดำเนินการ มีปัญหาในเรื่องความล่าช้าของการตรวจสอบและรวบรวมเอกสาร ทำให้เกิดความไม่สะดวกกับทุกฝ่าย ดังนั้นการนำระบบ E-Claim มาใช้ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะช่วยลดปัญหาความไม่สะดวกต่างๆ ไปได้ ส่วนเอกสารหลักฐานต่างๆ โรงพยาบาล/สถานพยาบาลจะรวบรวมส่งให้กับบริษัทประกันภัยในภายหลัง (ภายใน 3 วันหลังจากมีการโอนเงิน)

ที่มา : อาร์วายทีไนน์