ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

คลังข้อมูลข่าวย้อนหลัง

คปภ. เดินสายรณรงค์ส่งเสริมการประกันภัย จ. เชียงใหม่

ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ เรื่องแนวทางการจ่ายชดเชยค่ารักษาพยาบาล รณรงค์การประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัย และบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เดินหน้ารณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนทั่วทุกภูมิภาคได้รับความรู้ และความเข้าใจ เรื่องแนวทางการจ่ายชดเชยค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน จากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย และรณรงค์การประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ โดยเน้นให้เห็นความสำคัญและทำประกันภัยมากขึ้น

สำนักงาน คปภ. ได้พัฒนาแนวทางการจ่ายชดเชย ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินให้สามารถรับการรักษาได้ทันที โดยให้โรงพยาบาลที่ให้การรักษาผู้ประสบภัยจากรถ สามารถวางบิลเบิกค่ารักษาพยาบาลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Online (E-Claim) ซึ่งระบบนี้จะทำให้ผู้ประสบภัยที่เข้ารับการรักษาพยาบาล ทั้งที่เป็นผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกไม่ต้องสำรองค่ารักษาพยาบาลไปก่อน ทั้งนี้สำนักงาน คปภ. จึงได้ลงพื้นที่จัดบรรยาย ในหัวข้อ “แนวทางการจ่ายชดเชยค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน จากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย” ณ โรงแรมฮอลลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ ก่อนที่จะสามารถดำเนินการได้อย่างสมบูรณ์ในวันที่ 1 สิงหาคม 2555 นี้ โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ สำนักงาน คปภ. ได้ดำเนินการเชิงรุกลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องการประกันภัยพิบัติมาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความคุ้มครองภัยพิบัติได้อย่างทั่วถึง ในอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม ทั้งนี้ในส่วนของภูมิภาคได้ดำเนินการลงพื้นที่รณรงค์ไปแล้วในจังหวัดปทุมธานี, อยุธยา, นครสวรรค์ สุราษฎร์ธานี และขอนแก่น และจะมีการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

ที่มา : อาร์วายทีไนน์