ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

คลังข้อมูลข่าวย้อนหลัง

คปภ. เผย 4 เดือนประกันภัยโต 16.90%

คปภ.เผย ม.ค.-เม.ย.55 ธุรกิจประกันภัยโต 16.90% เบี้ยประกันภัยรวม 1.7 แสนล้านบาท

เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ธุรกิจประกันภัยช่วงมกราคม - เมษายน 2555 ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยธุรกิจประกันภัยมีเบี้ยประกันภัยรวม 170,361 ล้านบาท ขยายตัวคิดเป็น 16.90% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

"ตั้งแต่ต้นปี 2555 ถึงเดือนเมษายน ธุรกิจประกันภัยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้ ณ วันที่ 30 เมษายน 2555 ธุรกิจประกันภัยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 2.28 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 53.02% แบ่งเป็นสินทรัพย์ของธุรกิจประกันชีวิตจำนวน 1.54 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.08% และเป็นสินทรัพย์ของธุรกิจประกันวินาศภัยจำนวน 739,787 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 278.07% จากการบันทึกรายการสำรองประกันภัย ส่วนที่เรียกคืนจากการประกันภัยต่อ ในรายการสินทรัพย์อื่น"

ธุรกิจประกันชีวิตมีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวมทั้งสิ้น 115,307 ล้านบาท ขยายตัว 15.79% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเบี้ยประกันภัยรับสูงสุด เป็นการประกันชีวิตประเภทสามัญ 96,321 ล้านบาท ขยายตัว 16.97% รองลงมาเป็นการประกันชีวิตประเภทกลุ่ม 14,575 ล้านบาท ขยายตัว 13.24% และการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล 1,612 ล้านบาท ขยายตัว 8.60%

ธุรกิจประกันวินาศภัยมีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวมทั้งสิ้น 55,053 ล้านบาท ขยายตัว 19.31% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเบี้ยประกันภัยรับสูงสุด เป็นการประกันภัยรถยนต์ 31,758 ล้านบาท ขยายตัว 15.69% รองลงมาเป็นการประกันภัยเบ็ดเตล็ด 18,333 ล้านบาท ขยายตัว 26.58% โดยแบ่งเป็นเบี้ยประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR) 5,100 ล้านบาท ขยายตัว 33.33% และการประกันอัคคีภัย 3,276 ล้านบาท ขยายตัว 24.07% เนื่องจากเหตุการณ์มหาอุทกภัย ทำให้ภาคธุรกิจและประชาชนตระหนัก และเห็นความสำคัญของการทำประกันภัยมากขึ้น

ส่งผลให้ช่วงเดือนมกราคม-เมษายน 2555 ธุรกิจประกันภัยมีจำนวนกรมธรรม์ประกันภัยทั้งสิ้น 15,484,832 ราย เป็นจำนวนเงินเอาประกันภัยทั้งสิ้น 25,753,088 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิต 1,769,054 ราย ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 8.17% เงินเอาประกันภัยเป็นจำนวน 1,128,318 ล้านบาท เนื่องจากธุรกิจการประกันชีวิตมีการแข่งขันในการนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน เช่น การให้ความคุ้มครองหลังเกษียณอายุ และกรมธรรม์ประกันวินาศภัย 13,715,778 ราย เงินเอาประกันภัยเป็นจำนวน 24,624,770 ล้านบาท

ที่มา : โพสต์ทูเดย์