ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

คลังข้อมูลข่าวย้อนหลัง

คปภ. แจงตัวเลขธุรกิจประกันภัย 4 เดือนแรกขยายตัว 16.90%

ตั้งแต่ต้นปี 2555 ถึงเดือนเมษายน ธุรกิจประกันภัยมีการขยายตัว ธุรกิจประกันภัยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 2.28 ล้านล้านบาท

เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ธุรกิจประกันภัยช่วง มกราคม – เมษายน 2555 ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยธุรกิจประกันภัย มีเบี้ยประกันภัยรวม 170,361 ล้านบาท ขยายตัวคิดเป็นร้อยละ 16.90 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ธุรกิจประกันชีวิตมีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวมทั้งสิ้น 115,307 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 15.79 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเบี้ยประกันภัยรับสูงสุด เป็นการประกันชีวิตประเภทสามัญ 96,321 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 16.97 รองลงมาเป็นการประกันชีวิตประเภทกลุ่ม 14,575 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 13.24 และการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 1,612 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 8.60

ธุรกิจประกันวินาศภัยมีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวมทั้งสิ้น 55,053 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 19.31 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเบี้ยประกันภัยรับสูงสุดเป็นการประกันภัยรถยนต์ 31,758 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 15.69 รองลงมาเป็นการประกันภัยเบ็ดเตล็ด 18,333 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 26.58 โดยแบ่งเป็นเบี้ยประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR) 5,100 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 33.33 และการประกันอัคคีภัย 3,276 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 24.07 เนื่องจากเหตุการณ์มหาอุทกภัย ทำให้ภาคธุรกิจและประชาชนตระหนัก และเห็นความสำคัญของการทำประกันภัยมากขึ้น

ส่งผลให้ช่วงเดือนมกราคม - เมษายน 2555 ธุรกิจประกันภัยมีจำนวนกรมธรรม์ประกันภัยทั้งสิ้น 15,484,832 ราย เป็นจำนวนเงินเอาประกันภัยทั้งสิ้น 25,753,088 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิต 1,769,054 ราย ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 8.17 เงินเอาประกันภัยเป็นจำนวน 1,128,318 ล้านบาท เนื่องจากธุรกิจการประกันชีวิตมีการแข่งขันในการนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน เช่น การให้ความคุ้มครองหลังเกษียณอายุ และกรมธรรม์ประกันวินาศภัย 13,715,778 ราย เงินเอาประกันภัยเป็นจำนวน 24,624,770 ล้านบาท

เลขาธิการ คปภ. กล่าวเสริมว่า ตั้งแต่ต้นปี 2555 ถึงเดือนเมษายน ธุรกิจประกันภัยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้ ณ วันที่ 30 เมษายน 2555 ธุรกิจประกันภัยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 2.28 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 53.02 แบ่งเป็นสินทรัพย์ของธุรกิจประกันชีวิตจำนวน 1.54 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.08 และเป็นสินทรัพย์ของธุรกิจประกันวินาศภัยจำนวน 739,787 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 278.07 จากการบันทึกรายการสำรองประกันภัย ส่วนที่เรียกคืนจากการประกันภัยต่อในรายการสินทรัพย์อื่น

ที่มา : สยามธุรกิจ