ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

คลังข้อมูลข่าวย้อนหลัง

คลังเคาะแล้วญี่ปุ่นฮุบบ.ประกันภัย 'สมโพธิ์' เบ็ดเสร็จ

จำเป็นต้องเพิ่มทุนก้อนใหม่อีก 2,800 ล้านบาท เพื่อพยุงฐานะการเงินของบริษัทประกันภัยจากค่าสินไหมทดแทนจำนวนมาก

โดย สยามธุรกิจ วันที่ 17 มีนาคม 2555 เวลา 00:00 น.

แหล่งข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ทางกระทรวงการคลังได้มีหนังสือถึงสำนักงานคปภ.ว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเห็นชอบให้บริษัท สมโพธิ์เจแปน ถือหุ้นตรงในบริษัทสมโพธิ์ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด สัดส่วนเกิน 49% จากปัจจุบันถือหุ้นตรงอยู่ 25% ตามที่ คปภ.ทำหนังสือเสนอเข้ามาแล้ว หลังจากนี้คปภ.จะทำหนังสือแจ้งไปยังบริษัทสมโพธิ์ประกันภัยต่อไป

สาเหตุที่สมโพธิ์เจแปต้องเข้ามาถือหุ้นในสมโพธิ์ประกันภัยสัดส่วนเกิน 49% เนื่องจากสมโพธิ์ประกันภัยจำเป็นต้องเพิ่มทุนก้อนใหม่อีก 2,800 ล้านบาท เพื่อพยุงฐานะการเงินของบริษัทประกันภัย ที่ได้รับผลกระทบจากค่าสินไหมทดแทนจำนวนมากจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมา ซึ่งทำให้เงินกองทุนเงินสำรองลดลงไปมาก ซึ่งการเพิ่มทุนข้างต้น ทางสมโพธิ์เจแปนจะเป็นผู้เพิ่มทุนเข้ามาเกือบทั้งหมด เนื่องจากผู้ถือหุ้นคนไทยไม่สามารถเพิ่มทุนได้ เพราะวงเงินเพิ่มทุนเยอะมากทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของสมโพธิ์ เจแปนเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 100%

หลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวนดังกล่าว จะทำให้สมโพธิ์ประกันภัยมีเงินทุนจดทะเบียนเพิ่มเป็น 3,100 ล้านบาท จากเดิมมีอยู่ 300 ล้านบาท โดยสมโพธิ์ประกันภัยเป็นบริษัทประกันภัยแห่งแรก ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและต่างชาติถือหุ้นเกิน 49%

แหล่งข่าวกล่าวว่า ระหว่างนี้ทางสมโพธิ์ที่ญี่ปุ่นต้องขออนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลของญี่ปุ่น เพื่อนำเงินเข้ามาเพิ่มทุนให้กับบริษัทลูกในประเทศไทย

“ในแง่ผู้เอาประกันภัย การที่บริษัทแม่ของเขาเอาเงินเข้ามาเพิ่มทุนให้ ทำให้ฐานะการเงินของสมโพธิ์ประกันภัยแข็งแกร่งมากขึ้น มีเงินมาจ่ายเคลมให้กับลูกค้า”

ก่อนหน้านี้ผู้จัดการทั่วไปบริษัทสมโพธิประกันภัยให้ความเห็นว่า ทันทีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเห็นชอบ สมโพธิ์เจแปนถือหุ้นสมโพธิ์ประกันภัยเกิน 49% ทางญี่ปุ่นจะใส่เงินเพิ่มทุน 2,800 ล้านบาทเข้ามาทันที

พ.ร.บ.ประกันวินาศภัยฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน อนุญาตให้ชาวต่างชาติถือหุ้นในบริษัทประกันภัยเกิน 25% ได้ แบ่งเป็น 2 ส่วนแรกเกิน 25% แต่ไม่เกิน 49% ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (บอร์ดคปภ.) ส่วนที่สองเกิน 49% ขึ้นไป ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งจะพิจารณาอนุญาตให้เฉพาะกรณีบริษัทประกันภัยมีฐานะ หรือการดำเนินการอยู่ในลักษณะ อันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน

แต่เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปีที่ผ่านมา ทางคปภ.ได้ผ่อนปรนกฎเกณฑ์เกี่ยวกับสัดส่วนการถือหุ้นของชาวต่างชาติให้เป็นกรณีพิเศษ จะอนุญาตให้ถือหุ้นในบริษัทประกันภัยได้เกินกว่า 49% ได้ ในกรณีที่ต้องมีการเพิ่มทุนจะพิจารณาให้เป็นรายกรณี เฉพาะประกันภัยที่มีความเสียหายจากอุทกภัยน้ำท่วมเป็นจำนวนมากเท่านั้น ไม่เกี่ยวกับความเสียหายจากกรณีอื่น เพื่อช่วยเหลือบริษัทประกันภัยไม่ให้ประสบปัญหาฐานะการเงิน และการจ่ายสินไหมทดแทนไม่สะดุด

จากข้อมูลของคปภ.ในปีที่ผ่านมาสมโพธิ์ประกันภัยมีเบี้ยประกันภัยรับรวม 668.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.88%

ที่มา : สยามธุรกิจ