ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

คลังข้อมูลข่าวย้อนหลัง

รถที่ทำประกันภัยชั้น 1 จมน้ำ แนะโทรเรียกเคลม

มาตรการช่วยไม่ให้ถูกเอาเปรียบ ชี้รถถูกน้ำท่วมให้แจ้งบริษัทประกันภัยเป็นผู้ยกรถ ส่วนการซ่อมบ้านขอคำแนะนำได้ที่สมาคมธุรกิจสร้างบ้าน

โดย ไทยรัฐออนไลน์ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 เวลา 00:00 น.

รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สคบ.ได้สรุปแนวทางการช่วยเหลือ ผู้บริโภคที่ประสบอุทกภัยเพื่อไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบการ โดยได้ประสานกับสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย คือ
1. ผู้บริโภคเช่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ให้มีการยกเว้นค่าติดตามทวงถามและเบี้ยปรับล่าช้า สำหรับลูกค้าที่ประสบภัยน้ำท่วม ในช่วงระยะเวลาที่เกิดภาวะน้ำท่วม
2. มีแนวทางการพักชำระค่างวดเช่าซื้อ สำหรับลูกหนี้ปกติที่ประสบภัยน้ำท่วม
3. ให้มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เช่น ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระค่างวดเช่าซื้อ
4. ในส่วนของผู้เช่าซื้อเพื่อการพาณิชย์ หรือเช่าซื้อรถยนต์หลายคันจะพิจารณา ช่วยเหลือตามความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า
5. ให้มีมาตรการหยุดการทวงถามสำหรับลูกหนี้เช่าซื้อปกติ ที่ประสบภัยน้ำท่วม และอยู่ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม
6. ในกรณีที่ลูกค้าต้องการวงเงินฉุกเฉินเพิ่มเติมหลายๆ สถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกสมาคม ก็ได้จัดให้มีวงเงินกู้สำหรับลูกค้าที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินฉุกเฉิน

ส่วนการซ่อมรถยนต์ สคบ.ได้หารือกับสมาคมอู่กลาง ซึ่งจะประสานขอความร่วมมือกับสมาชิก 380 แห่ง ซึ่งมีราคากลางเป็นมาตรฐานร่วมมือกับ สคบ. ซึ่งสมาคมยินดีให้ความคุ้มครองผู้บริโภค เช่น ข้อมูลรายละเอียดการซ่อมที่ชัดเจน รายละเอียดของชิ้นงาน

ทั้งนี้ จะได้ประสานยังสมาชิกให้รับทราบแนวทางการร่วมมือกับ สคบ.ต่อไป ซึ่งการซ่อมรถยนต์ สคบ.มีประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจการซ่อมรถยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมหลักฐานการรับเงิน โดยกำหนดให้มีหลักฐานการซ่อมการแสดงราคาค่าอะไหล่ ค่าบริการ ระยะเวลาประกันการซ่อม การแสดงผู้รับผิดชอบ หากฝ่าฝืนไม่ออกหลักฐานการซ่อมตามประกาศดังกล่าว มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

กรณีรถยนต์รถจักรยานยนต์จมน้ำ ขอให้ผู้บริโภคดำเนินการแจ้งไปยังบริษัทประกันภัยที่ทำประกันภัยไว้โดยเร็วที่สุด เพื่อบริษัทประกันภัยจะได้เร่งรีบไปขนย้ายรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ออกจากที่ประสบปัญหาโดยด่วน ซึ่งประกันภัยรถยนต์ชั้น1 จะดูแลกรณีนี้ให้ทั้งหมด และกรณีผู้บริโภคที่ได้ทำการซ่อมรถยนต์รถจักรยานยนต์ และประสบปัญหาความล่าช้า อาจประสานไปยังบริษัทประกันภัย หรือสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย เพื่อเร่งรัดการดำเนินการ ซึ่งตามปกติผู้ประกอบการที่ทำการรับซ่อมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จะระบุวัน เดือน ปี ที่คาดว่าจะซ่อมแล้วเสร็จไว้เสมอ

ส่วนกรณีซ่อมแซมบ้าน ทางสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ได้ประสานไปยังสมาชิกของสมาคม 43 บริษัท เพื่อเชิญให้เข้าร่วมโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ประสบอุทกภัย อยู่ระหว่างการตอบรับยืนยัน แต่ในเบื้องต้นผู้บริโภคอาจขอคำแนะนำจากสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านก่อน

นอกจากนี้ การไฟฟ้านครหลวงได้จัดทำคู่มือคำแนะนำ ข้อควรปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้บริโภค โดยในเบื้องต้นเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค กรณีเมื่อน้ำลดลงอยู่ในสภาพปกติแล้ว ก่อนที่ผู้บริโภคจะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วม หรือใช้ปลั๊กไฟ ควรให้ผู้มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับไฟฟ้าตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าก่อนใช้เสมอ ไม่ควรใช้ไฟฟ้าก่อนการตรวจสอบเด็ดขาด ขณะนี้การไฟฟ้านครหลวงจะไม่มีการแจ้งหนี้ หรืองดจ่ายกระแสไฟฟ้า หากผู้ใช้ไฟฟ้ารายใดจะขอตัดกระแสไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวงจะพิจารณาดำเนินการให้เฉพาะรายที่ร้องขอ หรือเป็นกรณีที่หมู่บ้านขอตัดกระแสไฟฟ้า จะต้องเป็นการยืนยัน หรือร้องขอจากคณะ

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์