ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

คลังข้อมูลข่าวย้อนหลัง

คปภ. ดำเนินการตามวาระแห่งชาติ

คปภ. ดำเนินการตามวาระแห่งชาติ จัดโครงการประกันภัยกับทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางท้องถนน

โดย คปภ. วันที่ 27 พฤษภาคม 2554 เวลา 00:00 น.

เลขาธิการสำนักงาน คปภ. เปิดเผยว่า จากสถิติโลกพบว่ามีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางท้องถนน ปีละ 1.3 ล้านคน และบาดเจ็บกว่า 50 ล้านคน ซึ่งองค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกดำเนินการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนของโลก ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติให้ปี พ.ศ. 2554 - 2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน เป็นวาระแห่งชาติเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

สำนักงาน คปภ. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย มีความห่วงใยและตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชน จึงจัดให้มีโครงการ “ประกันภัยกับทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางท้องถนน” แบบบูรณาการเพื่อสอดคล้องกับวาระแห่งชาติ โดยโครงการดังกล่าว จะดำเนินการเผยแพร่ความรู้ด้านการประกันภัยรถไปสู่ภูมิภาคทั่วประเทศ ควบคู่ไปกับการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชน “ทำประกันภัย ใส่หมวกกันน็อค” เนื่องจากการประกันภัยและหมวกกันน็อคถือเป็นเครื่องมือ ในการป้องกันและบรรเทาความสูญเสียของผู้ประสบภัยได้ ประกอบกับการดำเนินการจัดทำมาตรฐานระบบสินไหมทดแทนอัตโนมัติ (E-claim) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัย ในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้เต็มวงเงินคุ้มครองตามที่จ่ายจริง โดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความถูกผิด นอกจากนี้สำนักงาน คปภ. ได้ร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัยปรับสิทธิประโยชน์ของการประกันภัยรถภาคสมัครใจ โดยเพิ่มค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิตและทุพพลภาพ และจัดทำมาตรฐานราคาอ้างอิงค่าซ่อมรถ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน เพิ่มสิทธิประโยชน์และบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนได้มากขึ้น

ที่มา : คปภ.