ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

คลังข้อมูลข่าวย้อนหลัง

ธ.ก.ส.ควัก 350 ล้าน ประกันภัยนาล่ม

ธ.ก.ส.ผ่าทางตันประกันภัยข้าวควัก 350 ล้าน กระตุ้นบริษัทประกันทำประกันภัย

โดย สยามธุรกิจ วันที่ 25 พฤษภาคม 2554 เวลา 00:00 น.

ธ.ก.ส.ผ่าทางตันประกันภัยข้าวสนองนโยบายรัฐดันเริ่มโครงการ 1 มิถุนายนนี้ ยอมควักเงิน 350 ล้านบาท ช่วยจ่ายเบี้ยให้กับเกษตรกรลูกค้าธ.ก.ส.ในอัตรา 10 บาทต่อไร่ จูงใจชาวนา 35 ล้านไร่เข้าร่วมโครงการ กระตุ้นบริษัทประกันทำประกันภัย ขาใหญ่ “ไทยรี” ยืนยันไม่ร่วมชี้ทำยากหลายเรื่องไม่ชัดเจน บริษัทประกันในไทยรับประกันยากกำลังไม่พอแม้พึ่งรีอินชัวเรอส์

ความคืบหน้าโครงการประกันภัยพืชผล สำหรับฤดูกาลเพาะปลูกข้าวนาปี 54/55 จำนวน 57 ล้านไร่ว่า ยังรอผลสรุปจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังในการหารือในเรื่องของการรับประกันกับบริษัทประกันภัย ประเด็นที่ยังไม่ชัดเจนมี 2 ประเด็น ประเด็นแรกทางบริษัทประกันภัยต้องการให้ทางธ.ก.ส.หามาตรการจูงใจให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นลูกค้าธ.ก.ส. และอีกประเด็นเป็นเรื่องของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งทางบริษัทประกันภัยอยากให้ทางธ.ก.ส.กำหนดจำนวนผู้ร่วมโครงการที่แน่นอน แต่ในเมื่อเป็นโครงการภาคสมัครใจจึงไม่สามารถกำหนดได้ โดยทางบริษัทประกันภัยต้องการจำนวนขั้นต่ำที่ 20 ล้านไร่ จึงจะสามารถดำเนินการได้

ดังนั้นธ.ก.ส.จึงได้หาแนวทางแก้ไขใน 2 ประเด็นดังกล่าว โดยจะอุดหนุนงบประมาณช่วยจ่ายค่าเบี้ยประกันในส่วนที่เกษตรกรต้องจ่ายในอัตราไร่ละ 10 บาท จากค่าเบี้ยประกันที่เกษตรกรต้องจ่าย 60 บาทต่อไร่เท่ากับเกษตรกรจ่ายเบี้ยเองแค่ 50 บาท ถือเป็นเงื่อนไขใหม่ที่ทางบริษัทประกันภัยและสศค.จะต้องนำไปทบทวน ในการดำเนินโครงการตามมติครม.ที่กำหนดอัตราเบี้ยประกัน 130 บาทต่อไร่และต้องการให้เริ่มโครงการได้ในวันที่ 1 มิ.ย.2554

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด(มหาชน) (ไทยรี)ให้ความเห็นถึงโครงการประกันภัยข้าวที่รัฐบาลกำลังผลักดันอยู่ว่า ส่วนตัวมองว่าเป็นไปได้ยากเพราะการศึกษาไม่ได้ลงรายละเอียดลึกมาก หลายอย่างไม่ชัดเจนอย่างกำหนดทุนประกันภัยในส่วนที่บริษัทประกันภัยต้องรับประกัน 1,400 บาทต่อไร่ เบี้ยประกันภัย 130 บาท ซึ่งข้าวนาปีที่ปลูกทุกฤดูในแต่ละสัปดาห์ แต่ละเดือนความเสียหายแต่ละช่วงอย่างต้นฤดู ปลายฤดูไม่เท่ากัน

อีกทั้งการพิจารณาความเสียหายของโครงการนี้ขึ้นอยู่กับตัวบุคคล ซึ่งก็คือรัฐบาลที่จะเป็นผู้ประกาศพื้นที่ภัยพิบัติ หากเทียบกับโครงการประกันภัยข้าวโพดความเสียหายจากภัยแล้งที่ใช้ดัชนีภูมิอากาศ(Weather Index) วัดค่าเสียหายโดยกำหนดปริมาณน้ำฝนชัดเจนระดับไหนถึงจะเรียกว่าแห้งแล้ง หากเข้าเกณฑ์บริษัทประกันภัยจ่ายค่าเสียหายทันทีซึ่งเป็นมาตรฐานสากล ผมมองว่าธุรกิจประกันภัยทำไม่ได้เพราะรายละเอียดต่างๆ ไม่มีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน อย่างการจ่ายค่าเสียหายเมื่อไหร่จะต้องจ่าย บริษัทประกันภัยในประเทศไม่สามารถรับประกันภัยได้ต้องประกันต่อออกไปหมด

ที่มา : สยามธุรกิจ