ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

คลังข้อมูลข่าวย้อนหลัง

ดีเดย์เพิ่มค่าสินไหมประกันภัยรถยนต์

คปภ. เพิ่มค่าสินไหมประกันภัยรถยนต์ พร้อมสั่งจ่ายค่าสินไหมด่วน ไม่ต้องรอพิสูจน์ถูกผิด

โดย เดลินิวส์ วันที่ 26 พฤษภาคม 2554 เวลา 19:59 น.

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 54 นี้เป็นต้นไป จะมีการปรับสิทธิประโยชน์ของการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ โดยเพิ่มการจ่ายค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิตและทุพพลภาพจากอุบัติเหตุรถยนต์เพิ่มจาก 100,000 บาทเป็น 300,000 บาท และเมื่อรวมกับการประกันภัยภาคบังคับ บริษัทประกันภัยต้องจ่ายชดใช้ความเสียหายต่อชีวิต หรือ ทุพพลภาพถาวรขั้นต่ำรายละ 500,000 บาท เพื่อเป็นการเพิ่มสิทธิประโยชน์การดูแลช่วยเหลือประชาชนมากยิ่งขึ้น

“ขณะนี้คปภ.อยู่ระหว่างร่างคำสั่งนายทะเบียนให้ปรับปรุงเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ โดยเพิ่มความคุ้มครองจ่ายค่าสินไหมแก่ทายาทผู้เสียชีวิตที่เป็นผู้ขาดไร้อุปการะตามกฎหมาย และผู้เลียหายที่ทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุรถยนต์เพิ่มขึ้นแต่ในการจ่ายเบี้ยประกัน ยืนยันว่ายังกำหนดไว้เท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง”

นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบการจ่ายสินไหมรวดเร็วขึ้น มีระบบสินไหมทดแทนอัตโนมัติ หรืออี-เคลม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้เต็มวงเงินคุ้มครอง โดยไม่ต้องพิสูจน์ความถูกผิดและได้ร่วมกับสมาคมอู่กลางการประกันภัย ปรับปรุงระบบการตรวจสอบและคัดเลือกอู่กลางการประกันภัย และจัดทำมาตรฐานราคาอ้างอิงค่าซ่อมเพื่อหาราคากลางที่เหมาะสมและเป็นธรรม และจัดประเมินคุณภาพทุก 3 ปี

และในช่วงครึ่งปีหลัง คปภ. ยังมีแผนปรับปรุงผลิตภัณฑ์การประกันภัยใหม่ รวมถึงการเพิ่มผลตอบแทนแก่ผู้ทำประกันและทายาท อย่างต่อเนื่อง อาทิ การปรับอัตรามรณะใหม่ ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยกำหนดให้ใช้ตารางมรณะไทยปี 51 ตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 15/2554 ด้วยการแยกเพศในการคำนวณ ซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ส.ค.54 เป็นต้นไป ส่งผลให้อัตราเบี้ยประกันแบบตลอดชีพ แบบชั่วระยะเวลา และแบบสะสมทรัพย์ มีราคาถูกลง ขณะเดียวกันจะมีการเพิ่มความคุ้มครองการทำกรมธรรม์อัคคีภัย เพื่อให้ความคุ้มครองภัยรูปแบบใหม่ ทั้งจากพายุ น้ำท่วม ก่อการร้าย แผ่นดินไหว เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ และรูปแบบภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง

ที่มา : เดลินิวส์