ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

คลังข้อมูลข่าวย้อนหลัง

ความเข้าใจเรื่องประกันภัยรถยนต์ ตอนที่ 8

การอธิบายข้อมูลเทคนิคต่างๆ เกร็ดความรู้ รวมถึงความรู้ความเข้าใจเรื่องประกันภัยรถยนต์ (ตอนที่ 8)

โดย ฝ่ายการตลาด ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม 22 พฤษภาคม 2554 00:00 น.

จากตอนที่ผ่านมาเป็นรายละเอียดของ “คำขอเอาประกันภัยรถยนต์” ได้แก่ ชื่อ-ที่อยู่ อาชีพของผู้ขอเอาประกันภัย, ประเภทของการประกันภัยที่ต้องการ, เลขเครื่องหมาย บริษัท ระยะเวลาสิ้นสุด (พรบ.), การใช้รถยนต์, ผู้รับประโยชน์ ซึ่งต่อไปจะการอธิบายหัวข้อสำคัญที่เหลือของคำขอเอาประกันภัยรถยนต์

6. รายการรถยนต์ที่เอาประกันภัย เนื่องจากรถยนต์เป็นวัตถุที่เอาประกันภัย โดยตรง รายการรถยนต์เป็นสาระสำคัญในการคำนวณเบี้ยประกันภัย บริษัทจึงต้องขอหลักฐานคู่มือการจดทะเบียนรถยนต์

7. รายการตกแต่งเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม เนื่องจากรถยนต์อาจได้มีการตกแต่ง หรือ เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมขึ้น ซึ่งจะมีผลถึงราคาของรถยนต์ที่เปลี่ยนแปลง แต่อาจทำให้ความเสี่ยงภัยเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มขึ้น

8. จำนวนเงินเอาประกันภัย แบ่ง 3 ส่วน คือ การประกันความรับผิดต่อบุคคลภาย นอก การประกันรถยนต์เสียหาย รถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ และการประกันภัยตามเอกสารแนบท้าย

9. เบี้ยประกันภัย เบี้ยประกันภัยสำหรับความคุ้มครองหลัก กับเบี้ยประกันภัย สำหรับความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

10. ระยะเวลาประกันภัย หากในใบคำขอเอาประกันภัยมิได้กล่าวไว้เป็นอย่างอื่น ให้การ ประกันภัยมีระยะเวลาหนึ่งปี

11. ลายมือชื่อ และวันที่ขอเอาประกันภัย เพื่อเป็นหลักฐานการแสดงเจตนา ผู้เอาประกันภัยจึงต้องลงลายมือชื่อ และวันที่กำกับไว้

รายการสำคัญของเอกสาร "คำขอเอาประกันภัยรถยนต์" ได้นำเสนอไว้ครบถ้วนแล้ว สำหรับตอนต่อไปจะเป็นส่วนของหลักฐานการรับประกันภัย ก็คือ "ตารางกรมธรรม์ประกันภัย"